Velkommen til Ugla

Ugla er en avdeling med 20 barn som alle fyller fire år i år. Vi som arbeider på avdelingen er Torill Ramberg, pedagogisk leder og Ruth- Marie Sæther, førskolelærer. Birgitte Heggelund og Randi Frafjord er fagarbeidere og Lene Hauge,  Monika Typa og Sonia Pereira er pedagogiske medarbeidere.

Barnehagen vår har "med hjerte for barna" som visjon, og dette innebærer at vi voksne søker å gjøre det beste for barna. Vi er opptatt av å gi hvert enkelt barn trygghet og omsorg i barnehagehverdagen.  Gode releasjoner starter i møtet med andre mennesker og vi vil legge tilrette for å skape gode relasjoner og vennskap mellom barna og mellom barna og oss voksne. Vårt verdigrunnlag bygger på nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt.

På Ugla er vi opptatt av å ha en fast og kjent struktur for barna, og en hverdag som er forutsigbar og oversiktlig. Vi bruker dagtavle som visuell støtte. Det er viktig for oss at barna skal oppleve oss voksne som omsorgsfulle og til å stole på og at vi er retferdig og vil dem vel. 

Leken er barnas livsform, og gjennom lek med venner lærer barna så uendelig mye, både om seg selv, om verden og om hverandre. Sosial kompetanse tilegnes litt etter litt gjennom lek med venner, og på Ugla verdsetter og tilrettelegger vi for for at barn skal få og opprette vennskap og lek med hverandre. 

Det er viktig for oss at barna får være mye ute uansett vær og vind og vi har et flott lekeområde som blir mye brukt, hver eneste dag. I tillegg har vi barnehageskogen rett bak barnehagen med lavo, gapahuk og bålplass, og ikke minst har uglebarna  sin helt egne løvejungel som ingen av de andre barna i barnehagen vet om. Vi har også faste turdager hvor vi pakker tursekken og går på oppdagelsesferd i nabolaget her på Erdal.

Dette barnehageåret har vi Etikk, Moral og Filosofi som særlig satsningsområde, og vi har tatt i bruk "hjerteprogrammet". Dette et pedagogisk materiale utviklet av Læringsverkstedet, hvor målsetningen er at  barna får se seg selv som verdifull og unik, i kraft av å være seg selv. Så ønsker vi også at barna skal tilegne seg gode holdninger og ferdigheter i å ta vare på seg selv og andre, og til å være god mot dem rundt seg.

Dagsrytme:

Barnehagen åpner 07.15

Frokost: 07.45-8.30

Morgensamling: 09.00

Aktiviteter inne og ute 09.15-10.30

samlingsstund: 10.45

Lunch: 11.00

aktiviteter ute og inne frem til 14.00

frukt og knekkebrød: 14.00

Lek inne og ute frem til stengetid.