Velkommen til Pinnsvin

Pinnsvin er en småbarnsavdeling med de aller yngste barna. Barnegruppen består av 19 barn født i 2017 og fem ansatte. Vi som arbeider på avdelingen: Therese (pedagogisk leder), Hege (barnehagelærer) , Bendikte (barnehagelærer), Silje (barnehagelærer), Carol (fagarbeider), Nordis (fagarbeider) Merete (fagarbeider) Hoa (fagarbeider)

Vår ypperste hensikt og mål her på Pinnsvin er å møte barna med godhet og omsorg, nettopp fordi det pedagogiske springer ut fra en intensjon om å handle til det gode for hvert enkelt barn. Vi ønsker at måltider, bleieskift, leggerutiner, trøst og kos, lek og aktiviteter skal være preget av at barna kjenner at vi er voksne som vil dem godt.

Vi er opptatt av å være en trygg base for barna slik at de kan få leke og lære, i trygge og kjærlige omgivelser.

For de små barna som begynner i barnehagen er det særlig viktig at de får knytte nære og tillitsfulle relasjoner til oss voksne. At de opplever oss som forutsigbare og at de får erfare at vi er til å stole på. Vi er også opptatt av å ha en dagsrytme som de kan kjenne igjen og finne mening i.

Vi søker å skape en hverdag her på Pinnsvin hvor barna får oppleve en god ballanse mellom aktiviteter og ro, lek og hvile. Så er det fantastisk å oppleve små barneføtter og  barnehender som finner sammen i gledesfullt samspill, lek og vennskap. Som fryder seg når de møtes hver morgen og som viser omsorg for hverandre. 

Sammen skal vi utforske verden. 

 

 Dagsrutine:

·         Barnehagen åpner: 06.45

·         Frokost: ca. 08.00-08.30

·         Ulike aktiviteter inne eller ute: 08.30 -10.30

·         Lunsj: 10.45

·         Sovetid: 11.00

·         Fruktmåltid: 14.00

·         Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45