Velkommen til Due

Due er en småbarnsavdeling med 19 barn født i 2016 / 2015. Vi som arbeider på avdelingen: • Jeanette Løtvedt Hansen, pedagogisk leder 100% • Maren Grøtte, barnehagelærer 100% •Iresha Sandvik, pedagogisk medarbeider 100% • Jannicke Vikøren, vernepleier 100% • Lene Hauge, barne - og omsorgsarbeider 20%

Vi er opptatt av at barna skal få trygge og gode relasjoner til oss voksne og de andre barna på avdelingen.  Faste daglige rutiner skaper trygghet for de minste barna og danner grunnlaget for en god utvikling.

Vi ligger vekt på å vere gode rollemodeller for de verdiene vi formidler. Vi vil møte barn med omsorg, kjærleik og respekt.  

Barna utvikler seg i raskt tempo i denne alderen. Vi vil glede oss sammen med de når utfordringene blir tatt og de opplever mestringsglede. 

Vi vil bruke mye tid ute i all slags vær. Vi har turdag om Mandager. Om torsdager går vi i skogen hvor vi benytter oss av lavvoen og gapahuken - dette er ett flott inngjerdet område som hører til barnehagen. 

Sosial kompetanse er noe vi jobber med jevnt gjennom hele året. Vi lærer barna om hva en god venn er og hvordan vi skal vere mot hverandre. 

Vi har også fokus på kristne grunnverdier. Vi har kristen samling en gang i uken der vi enten forteller en fortelling fra Bibelen eller synger sanger med ett kristent innhold. Vi deltar også på fellessamling en gang i månden der vi har fokus på fortellinger fra Bibelen.

 

 Dagsrutine:

·         Barnehagen åpner: 06.45

·         Frokost: 08.00-08.30

·         Morgensamling: 09.00

·         Ulike aktiviteter inne eller ute: 09.30 - 11.00

·         Samlingsstund: 11.15- 11.30

·         Lunsj: 11.30 

·         Sovetid / avslapning: 12.00 - 13.30

·         Lesestund 13.45 - 14.00

·         Fruktmåltid: 14.00

·         Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45