Velkommen til Rev

Her på Rev er vi 17 barn som er født i 2014 og 4 ansatte. De ansatte på Rev er: Aina er pedagogisk leder (100%) Solfrid er barne- og ungdomsarbeider (100%) Ragnhild er pedagogisk medarbeider (60%) Sonia er pedagogisk medarbeider (40%)

På Rev har vi fokus på å skape gode rutiner, trygghet og fellesskap på avdelingen.

Vi vet at det er viktig for alle barn å oppleve trivsel og å føle tilhørighet, og at hver og en av oss er unik og viktig for at Reve-gjengen skal være komplett. Derfor er vi opptatt av å se hver enkelt hver dag, både som enkeltindivd og som en del av gruppen.

På Rev er vi opptatt av å øve på godt samspill, samarbeide og styrke barnas sosial ferdigheter. Vi liker oss godt i lek, både inne og ute, og vi drar gjerne på turer, både til fots og med buss.

I år er Reve-barna også førskolebarn, og derfor har vi små grupper hvor vi fokuserer på skoleforberedende aktiviteter som språkleker, regel-leker, trafikkforståelse, brannvern, praktiske erfaringer, kreativitet, matematikk-lek og mye mer. 

Dagsrutine:

  • Barnehagen åpner klokken 06.45, og da møtes vi på avdeling Ekorn 
  • Klokken 7.15 kommer første ansatte på Rev og da går vi til avdelingen.
  • Frokost klokken 8-08.30 
  • Morgensamling klokken 8.30
  • Ulike aktiviteter inne eller ute klokken 8.30-11
  • Samling klokken 11
  • Lunsj klokken 11.30-12
  • Utelek klokken 12.00-14
  • Fruktmåltid ca klokken 14
  • Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45