Velkommmen til Ørn

Barnegruppen på Ørn består av 16 barn født i år 2014. Vi som arbeider på avdelingen: • Maria Kristina Knutsen, pedagogisk leder, 100% • Bente, barnehagelærer, 100% vikariat • Alice Taule, pedagogisk medarbeider, 100%

Barnehagens visjon er "med hjerte for barna", og ved å være tilstedeværende voksne, vil vi etterstrebe å se barna innenfra for å forstå barnas handlinger og utspill. Gode releasjoner starter i møtet med andre mennesker og vi vil legge tilrette for å skape gode relasjoner og vennskap mellom barna og mellom barna og oss voksne. Vi deler oss ofte  i mindre aktivitetsgrupper, men samles også til felles lek, samling og måltider i løpet av dagen.

På Ørn bruker vi skogen bak barnehagen aktivit, vi vil være mye ute, i all salgs vær. Naturen gir oss mange spennende sanseerfaringer, og vi får samtidig bruke kroppen vår aktivit, noe som er bra for  motorisk utvikling. Om torsdagene har vi turdag og da utforsker vi nærområdet. Turdagen blir også brukt til utflukter blandt annet til biblioteket. Vi ønsker å spre leseglede i barnegruppen, da lesing er en god kilde til språkutvikling, språkforståelse og videre læring. 

Vi ønsker at barna skal utvikle er sundt forhold til mat og kosthold. Vi har fokus på gode rutiner runt måltid, og et sunnt og variert kosthold i barnehagen. Vi har også fokus på å miljøet ved å minske matavfall og lære om kildesortering. 

Dagsrutine:

  • Barnehagen åpner: 06.45

  • Frokost: 08.00-08.30

  • Ulike aktiviteter inne eller ute: 8.30-10.30

  • Samlingsstund kl 10.45

  • Lunsj: 11.00-12.00

  • Lek ute/inne: 12.00-14.00

  • Fruktmåltid: 14.00

  • Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45