Varsel om økning i foreldrebetaling.

Varsel om endring av foreldrebetaling i 2021.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2021 varslet økning av makspris for foreldrebetaling i barnehagen. Ny makspris er foreslått til kr 3230,- per måned per heltidsplass, med virkning fra 1. januar 2021. Det er Stortinget som endelig vedtar sats om makspris når statsbudsjettet behandles i desember.

Foreldrebetaling i NLM-barnehagene AS/Fridahuset følger jfr. vedtektene Stortingets vedtatte makspris. Vi ønsker med dette å varsle at dersom Stortinget vedtar økning i makspris for foreldrebetaling fra 1. januar 2021, så vil også foreldrebetaling i vår barnehage stige tilsvarende fra samme tidspunkt.