Stopp forskjellsbehandlingen av barn

Alle foreldre med barn i offentlig godkjente private og kommunale barnehager i Norge betaler det samme for barnehageplassen. De øvrige inntektene for å drive disse barnehagene kommer gjennom offentlige tilskudd. Alle private og kommunale barnehager er nå også pålagt gjennom lov å tilby barnehageplass med en nasjonal bemanningsnorm fra 1. august 2019. Det er bra for alle barn som ikke allerede har dette i sin barnehage i dag.

Det er imidlertid ett stort problem med dette:

Din barnehage er i en av de 103 kommunene som ikke gir et offentlig tilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager i 2019. På tross av at du betaler det samme som alle andre foreldre med barn i barnehage i Norge. Ditt barn blir dessverre forskjellsbehandlet og det følger mindre offentlig tilskudd til ditt barn. Dette gjør det svært vanskelig for mange private barnehager å få på plass nok ansatte i barnehagen. Kommunen må innføre nasjonal bemanningsnorm i kommunale barnehager fra 1.8.2019. Kommunen er ikke pliktig å øke tilskuddene til barn i private barnehager for å sette de i stand til å levere en nasjonal bemanningsnorm. Lov om økonomisk likeverdig behandling tillater dette. Dessverre. For at din barnehage skal få tilskudd beregnet ut i fra en nasjonal bemanningsnorm må enten: A) Regjeringen ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner gi barnehagen et ekstra tilskudd for å finansiere dette fra 1.8.2019 B) Lokalpolitikerne i din kommune vedta en ekstra bevilgning av midler til din barnehage som skal gi alle barnehager muligheten til å innfri det nye kravet om bemanning fra 1.8.2019.

 

Mer informasjon om forskjellsbehandling av barnehagebarn kan du finne på www.pbl.no/sider/stopp-forskjellsbehandling-av-barn/.