Varsel om endring i foreldrebetaling 2023

Varsel om endring av foreldrebetaling i 2023.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2023 varslet endring av makspris for foreldrebetaling i barnehagen. Ny makspris er foreslått til kr 3000,- per måned per heltidsplass, med virkning fra 1. januar 2023. 3.barn gratis dersom alle søsken er i barnehage fra 1.august 2023. Det er Stortinget som endelig vedtar sats om makspris når statsbudsjettet behandles i desember.

Foreldrebetaling i NLM-barnehagene AS/Fridahuset følger jfr. vedtektene Stortingets vedtatte makspris. Vi ønsker med dette å varsle at dersom Stortinget vedtar økning i makspris for foreldrebetaling fra 1. januar 2023, så vil også foreldrebetaling i vår barnehage følge dette fra samme tidspunkt.