Velkommen til nytt barnehageår.

Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår på Fridahuset.