Forslag om økt foreldrebetaling 2015

Regjeringen foreslår å øke maksprisen til 2580,- i måneden fra 2015, se side 93 flg. i Kunnskapsdepartementets fagposisjon:

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2015/dokumenter/pdf/kd.pdf

Hvis dette går igjennom vil Fridahuset barnehage øke foreldrebetalingen tilsvarende fra det trer i kraft. 
Trer dette i kraft vil vi ikke klare å sende ut korrekt faktura for januar 2015. Korrekt faktura vil derfor komme fra februar 2015. Differansen for januar etterfaktureres på februarfakturaen.