Info om nytt barnehageår 2016

I 2016 vil nytt barnehageår starte 1.august. Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 vil få tilbud om plass på SFO fra 1 august.

Mer informasjon fra kommunen ang dette finner dere her:

http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4319-endring-av-barnehagearet-starter-1-august-fra-hosten-2016