Varsel om økning i foreldrebetaling for 2017

Regjeringen foreslår å øke maksprisen til 2730,- i måneden fra 2017, se mer informasjon i statsbudsjettet her:

Statsbudsjettet

Hvis dette går igjennom vil Fridahuset barnehage øke foreldrebetalingen tilsvarende fra det trer i kraft.

Dersom dette trer i kraft vil vi muligens ikke klare å sende ut korrekt faktura for januar 2017. Korrekt faktura vil derfor komme fra februar 2017. Differansen for januar vil bli etterfakturert på faktura for februar 2017.