Gratis konferanse i Bergen

FUB arrangerer en fagkonferanse for foreldre, barnehageeiere og styrere/daglige ledere i Bergen 18. november!

Målet for konferansen er å løfte fram betydningen kvalitet og trivsel for alle barn i barnehagen ut i fra barnehageforeldrenes perspektiv.

 På programmet står to hovedforedrag:

  • Mobbing i barnehagen v/ Marianne Godtfredsen

  • Kvalitet i barnehagen for de minste barna v/ Ellen Os

 Det blir også kulturelle innslag og workshop for deltakerne og kommentarer fra viktige aktører.

 Informasjon om konferansen med program og påmeldingslenke

Mer informasjon finner du her.

Deltagelse på konferansen er gratis.

NB: Påmeldingsfrist er utsattt til 16. november!

Hjertelig velkommen!!