Velkommen til Rev

Avdeling Rev er en storbarnsavdeling hvor vi er 18 barn født i 2017. Vi som jobber her: Linda Thorbjørnsen - pedagogisk leder - 100%, Trine Andreassen - fagarbeider - 100%, Rubina Butt - pedagogisk medarbeider 100% og Lene Belsnes - pedagogisk medarbeider - 100%.

Barnehagens visjon "med hjerte for barna" innebærer at vi voksne søker å gjøre det beste for barna. Vi er opptatt av å gi hvert enkelt barn trygghet og omsorg i barnehagehverdagen. Vårt verdigrunnlag bygger på nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt. Vi skal ta vårt ansvar for barna på alvor og skal være gode rollemodeller for de verdier vi formidler.

 

Vi er opptatt av å være en trygg base for barna slik at de kan få leke og lære, i trygge og kjærlige omgivelser. For de små barna er det viktig at de får knytte nære og tillitsfulle relasjoner til oss voksne. At de opplever oss som forutsigbare og at de får erfare at vi er til å stole på.

Vi søker å skape en hverdag her på Rev hvor barna får oppleve en god balanse mellom aktiviteter, lek og hvile. Det er fantastisk å oppleve små barneføtter og  barnehender som finner sammen i gledesfullt samspill, lek og vennskap. Som fryder seg når de møtes hver morgen og som viser omsorg for hverandre. 

Vi jobber med "Hjerteprogrammet" som gir barnehagen konkrete rammer og målsettinger rundt arbeidet med sosial kompetanse. Det er en av barnehagens viktigste oppgaver å hjelpe barna å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette ligger grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse.

 

 

 Dagsrutine:

  • Barnehagen åpner: 06.45
  • Frokost: 0800/0815 -0830/0845
  • Grupper inne/ ute: 08.30 -11.00
  • Lunsj: 1130
  • Hviletid - utelek 1230
  • Fruktmåltid:1445
  • Lek ute/ inne frem til barnehagen stenger kl.16.45