Redusert foreldrebetaling i barnehagen

En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Det går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Foreldre må selv søke om reduksjon og det søkes i fastsatt skjema som er elektronisk. Se mer på Askøy kommune sin side her

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetaling kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen.