Planleggingsdager barnehageåret 2023/24

I løpet av barnehageåret har barna 5 fridager som barnehagens ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. Barnehagens planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn i de ordinære barnehagedagene, til faglig påfyll og kompetanseheving.

Planleggingsdager:

11 september Mandag

10 november Fredag

26 januar Fredag

15 mars fredag

10 mai Fredag.