Handlingsplan for overgang barnehage skole

Barnehagen følger kommunens runtiner for overgang barnehage - skole Vi har førskolegruppe en til to ganger i uken. Vi har gode tradisjoner og et godt samarbeid med Erdal skole som er vår nærskole. Arbeidet med å bygge relasjoner mellom barnehage og skole starter allerede fra høsten av når barnet begynner i førskolegruppen. Sammen med skolen lager vi en plan over ulike treffpunkter. Vi tilstreber at alle skal få besøke sin skole, også de som skal begynne på andre skoler enn Erdal skole.