Velkommen til Due

Due er en småbarnsavdeling med 14 barn født i 2020 og 2021. Vi som arbeider på avdelingen: • , •Silje Gangdal pedagogisk leder 100% (til 30.08.23), Monica Lerum 100%, Nordis Eikevåg Barne-og ungdomsarbeider 60%, Aina Johansen pedagogisk medarbeider 60%

Vi er opptatt av å være en trygg base for barna slik at de kan få leke og lære, i trygge og kjærlige omgivelser. For de små barna er det viktig at de får nære og tilitsfulle relasjoner til oss voksne. At de opplever oss som forutsigbare og at de får erfare at vi er til å stole på. 

Vi ligger vekt på å være gode rollemodeller for de verdiene vi formidler. Vi vil møte barn med omsorg, kjærleik og respekt.  

Vi skal skape en hverdag her på Due hvor barna får oppleve en balanse mellom aktiviteter og ro, lek og hvile. Det er fantastisk å oppleve små barneføtter og barnehender som finner sammen i gledesfullt samspill, lek og vennskap. Som fryder seg når de møtes hver morgen og som viser omsorg for hverandre. 

Barna utvikler seg i raskt tempo i denne alderen. Vi vil glede oss sammen med de når utfordringene blir tatt og de opplever mestringsglede. Sosial kompetanse er noe vi jobber med jevnt gjennom hele året. Vi lærer barna om hva en god venn er og hvordan vi skal være mot hverandre. 

Vi vil bruke mye tid ute i all slags vær. Vi har turdag om Mandager. Om fredager har vi utedag, hvor vi går i skogen hvor vi benytter oss av lavvoen og gapahuken - dette er ett flott inngjerdet område som hører til barnehagen. 

Vi har også fokus på kristne grunnverdier. Vi har kristen samling en gang i uken der vi enten forteller en fortelling fra Bibelen eller synger sanger med ett kristent innhold. Vi deltar også på fellessamling en gang i månden der vi har fokus på fortellinger fra Bibelen.

 

 Dagsrutine:

·         Barnehagen åpner: 06.45

·         Frokost: 08.15-08.45

·         Morgensamling: 09.00

·         Ulike aktiviteter inne eller ute: 09.15 - 11.00

·         Lunsj: 11.30

·         Sovetid / avslapning: 11.30 - 13.30

·         Lesestund 13.45 - 14.00

·         Fruktmåltid: 14.00

·         Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45