Velkommen til Ekorn

VELKOMMEN TIL EKORN- EN AVDELING MED BARN I ALDEREN 1-2 ÅR. Telefon til avdelingen er 94010680 På avdelingen jobber: Hilde Eilifsen Pedagogisk leder 100%, Carol Haukeland Barne og ungdomsarbeider 100%, Hoa Lan Lie pedagogisk medarbeider 100%

På ekorn har vi en fin gjeng med ett til to åringer. Vi har en tilstøtende avdeling, et stort uteområde, i tillegg til skog og lavvo som vi bruker flittig. 

Vårt mål her på ekorn er å møte hvert barn med godhet og omsorg, og vi ønsker at måltider, bleieskift, leggerutiner, trøst, kos, lek og aktiviteter skal være preget av at barna kjenner at de voksne de er sammen med vil dem godt. 

Vi er opptatt av å være en trygg base for barna, slik at de kan få leke og lære i trygge og kjærlige omgivelser. Og så har vi en en dagsrytme som de kan kjenne igjen og finne mening i. Vi bruker dagtavle.

Vi søker å skape en hverdag hvor barna får oppleve en god balanse mellom aktiviteter og ro, lek og hvile. Så er det fantastisk å oppleve små barneføtter og barnehender som finner sammen i gledefylt samspill, lek og vennskap. Som fryder seg når de møtes hver morgen og som viser omsorg for hverandre. 

Fridahuset sin pedagogiske plattform bygger på vår visjon: Sammen om å sette verdifulle spor". Det enkelte barn er unikt, og skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, oppleve trygghet og glede. 

Sammen skal vi utforske verden.

 

 Dagsrutine:

·         Barnehagen åpner: 06.45

·         Frokost: 0745 - 0830

·         Ulike aktiviteter inne eller ute: 08.30 -10.30

·         Lunsj: 1100

·         Sovetid: 1200-1400 (og ellers ved behov)

·         Fruktmåltid:14. 00

·         Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45