Velkommen til Ekorn

Vi er en avdeling med 11 barn født i 2018 og 2019. På avdelingen er det 4 ansatte: Maria ped.leder 100% Solfrid fagarbeider 100% Nordis fagarbeider 60% Sonia ped.medarbeider 60%

Barnehagens visjon "med hjerte for barna" innebærer at vi voksne søker å gjøre det beste for barna. Vi er opptatt av å gi hvert enkelt barn trygghet og omsorg i barnehagehverdagen. Vårt verdigrunnlag bygger på nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt. Vi skal ta vårt ansvar for barna på alvor og skal være gode rollemodeller for de verdier vi formidler.

 

Vi er opptatt av å være en trygg base for barna slik at de kan få leke og lære, i trygge og kjærlige omgivelser. For de små barna er det viktig at de får knytte nære og tillitsfulle relasjoner til oss voksne. At de opplever oss som forutsigbare og at de får erfare at vi er til å stole på.

Vi søker å skape en hverdag her på Ekorn hvor barna får oppleve en god balanse mellom aktiviteter og ro, lek og hvile. Det er fantastisk å oppleve små barneføtter og  barnehender som finner sammen i gledesfullt samspill, lek og vennskap. Som fryder seg når de møtes hver morgen og som viser omsorg for hverandre. 

I år skal vi jobbe med "Hjerteprogrammet" som gir barnehagen konkrete rammer og målsettinger rundt arbeidet med sosial kompetanse. Det er en av barnehagens viktigste oppgaver å hjelpe barna å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette ligger grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse.

 

 

 Dagsrutine:

·         Barnehagen åpner: 06.45

·         Frokost: 0730-0830

·         Ulike aktiviteter inne eller ute: 08.30 -10.30

·         Lunsj: 1100

·         Sovetid: 1200-1400

·         Fruktmåltid:1400

·         Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45