Velkommmen til Ørn

Barnegruppen på Ørn består av 19 barn født i 2015 Vi som arbeider på avdelingen: Torill Ramberg, pedagogisk leder, 100% Ruth- Marie Sæther, barnehagelærer, 80% Birgitte Heggelund, pedagogisk medarbeider, 100% Randi Frafjord, pedagogisk medarbeider, 80% Monika Typa, pedagogisk medarbeider, 100% Lene Hauge, pedagogisk medarbeider, 100%

Barnehagens visjon er "med hjerte for barna", og på Ørn ønsker vi at alt vi gjør, skal være preget av et ønske om det beste for hvert enkelt barn. Vi ønsker å se barna slik de trenger det, og møte dem på gode måter sånn at de kjenner seg verdifull for de andre barna, for oss voksne og for fellesskapet. 

På Ørn er vi opptatt av å ha en tydelig ramme for dagen, og vi benytter oss av dagtavler og bilder. En oversiktlig hverdag skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. Vi bruker også valgtavler, og vi deler oss mye inn i mindre grupper. På ukentlig basis har vi formingsgrupper, bakegrupper, turgrupper og skogsgrupper. Daglig har vi samlinger som knytter oss sammen i ett verdifullt fellesskap, med både morgensamling og samling før lunch. 

Vi er ute hver dag, uansett vær og vind, og vi leker på lekeplassen, eller i barnehageskogen vår rett bak huset. Vi går også en del turer og utforsker steder utenfor barnehagen. Til stor glede for barna har vi også noen utflukter med buss i løpet av året.

For en mer detaljert oversikt over barnehagen sin pedagogiske platform, henvises til årsplan som dere finner på hjemmesiden.

Dagsrutine:

  • Barnehagen åpner: 06.45

  • Frokost: 08.00-08.30

  • Morgensamling: 09.00-09.15
  • Ulike aktiviteter inne eller ute: 8.30-10.30

  • Samlingsstund kl 10.45

  • Lunsj: 11.00-11.30

  • Lek ute/inne: 12.00-14.00

  • Språksprellsamling: 13.45-14.00
  • Fruktmåltid: 14.00

  • Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45