Velkommen til Ugla

Barnegruppen på Ugla består av 21 barn født i 2016. Vi som arbeider på avdelingen: • Maren Grøtte, ped.leder 100% • Mette Ramberg, barnehagelærer 100% • Lisbeth Birkeland, fagarbeider 80% • Jannicke Vikøren, pedagogisk medarbeider, 40% • Silje Kjellerød, barnehagelærer 40% • Karin Iren Nordal, pedagogisk medarbeider 20%

Barnehagens visjon er "med hjerte for barna", og på Ugla ønsker vi at alt vi gjør, skal være preget av et ønske om det beste for hvert enkelt barn. Vi ønsker å se barna slik de trenger det, og møte dem på gode måter sånn at de kjenner seg verdifull for de andre barna, for oss voksne og for fellesskapet. 

På Ugla er vi opptatt av å ha en god struktur som skaper en oversiktlig hverdag med trygghet og forutsigbarhet for barna. Hverdagen består av utedager, turgrupper, prosjektgrupper og ulike lekegrupper - vi deler oss i små grupper stortsett gjennom dagen. 
Daglig har vi samlinger som knytter oss sammen i ett verdifullt fellesskap, med både morgensamling og samling før lunch og frukt. Samlingene består av en rolig stund med mindfulness før måltid, dette gir barna ro. 

Vi er ute hver dag, uansett vær og vind, og vi leker på lekeplassen, eller i barnehageskogen vår rett bak huset. Vi går også en del turer og utforsker steder utenfor barnehagen. Til stor glede for barna har vi også noen utflukter med buss i løpet av året.

For en mer detaljert oversikt over barnehagen sin pedagogiske platform, henvises til årsplan som dere finner på hjemmesiden.

Dagsrutine:

  • Barnehagen åpner: 06.45

  • Frokost: 08.15 -08.45

  • Morgensamling 09.15 - 09.30
  • Ulike aktiviteter inne eller ute: 9.30-11.30

  • Samlingsstund m. mindfulness kl 11.30

  • Lunsj: 12.00-12.30

  • Lek ute/inne: 12.00-14.00

  • Fruktmåltid: 14.20

  • Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45