Velkommen til Ugla

Barnegruppen på Ugla består i dag av 15 barn født i 2018. Vi som arbeider på avdelingen: •Hanne Sanden, ped.leder 100% • Solfrid Anglevik Træet, barnepleier 100% • Trine Andreassen, Barne-og ungdomsarbeider 100%

På avdeling Ugla er vi opptatte av å gi hvert enkelt barn trygghet og omsorg i barnehagehverdagen. Vi er opptatt av å være en trygg base for barna slik at de kan få leke og lære i trygge og kjærlige omgivelser. Vi jobber med å ha en god struktur som skaper en oversiktlig hverdag med trygghet og forutsigbarhet for barna. For barna er det viktig at de får knytte nære og tillitsfulle relasjoner til oss voksne.

Barnehagens visjon er «Sammen om å sette verdifulle spor”. Alle barna skal få oppleve ubetinget kjærlighet, vite at de er skapt av Gud og kjenne at de er unike og verdifulle. Med Jesus som forbilde skal vi møte alle med respekt og toleranse. Disse målene skal vi alltid ha for øye i alt arbeid vi gjør i barnehagen. Dette innebærer at vi voksne søker å gjøre det beste for barna. Vårt verdigrunnlag bygger på nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt. Vi skal ta vårt ansvar for barna på alvor og skal være gode rollemodeller for de verdier vi formidler.

Vi søker å skape en hverdag her på Ugla hvor barna får oppleve en god balanse mellom aktiviteter, lek og hvile. Hvor barna får tid til lek, læring og finne sammen i samspill og vennskap. Sammen skal vi skape gode relasjoner, minner og vise omsorg for hverandre. Daglig har vi samlinger som knytter oss sammen i ett verdifullt fellesskap, med både morgensamling og andre samlinger i løpet av dagen, bruker vi sanger, fortellinger og samtaler rundt ulike temaer.

Vi jobber mye med sosial kompetanse og bruker blant annet «hjerteprogrammet» som gir barnehagen konkrete rammer og målsettinger rundt arbeidet med sosial kompetanse. Det er en av barnehagens viktigste oppgaver å hjelpe barna å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette ligger grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse.

Vi er ute hver dag, uansett vær og vind, og vi leker på lekeplassen, eller i barnehageskogen vår rett bak huset. Vi har en flott inngjerdet skog med gapahuk og bålgrue som vi bruker og en grillhytte hvor vi kan trekke inn og spise lunsj og nyte små stunder sammen rundt bålet. Vi har en turdag i uken hvor vi går turer og utforsker steder i nærmiljøet utenfor barnehagen.

 

Dagsrutine:

-          Barnehagen åpner: 06.45

-          Frokost: 08.00 -08.30

-          Morgensamling 09.00 - 09.30

-          Ulike aktiviteter inne eller ute: 9.30-10.45

-          Lunsj: 11.00-11.30 (tirsdag og fredag varmlunsj)

-          Lek ute/inne: 11.30-14.00

-          Fruktmåltid: 14.15

-          Lek ute og inne frem til barnehagen stenger kl.16.45

 

For en mer detaljert oversikt over barnehagen sin pedagogiske plattform, henvises til årsplan som dere finner på hjemmesiden.